Financiƫn

De school wordt in principe gefinancierd vanuit de overheid. Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten, middels een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage wordt door de school gebruikt om gemaakte kosten te dekken waarvoor vanuit de overheid geen vergoeding plaats vindt. U kunt hierbij denken aan extra activiteiten. Voor onze school is dat 20 euro per kind per jaar