ikc de Syl – voor ieder kind

Op integraal kindcentrum de Syl hebben we peuteropvang en een basisschool. Iedereen is bij ons welkom! Ons IKC telt zo’n 50 kinderen. Hierdoor kennen de leerkrachten de ouders en de kinderen elkaar en voelt men zich erg betrokken bij elkaar. Wij geloven dat een prettige omgang met elkaar noodzakelijk is om jezelf te kunnen ontwikkelen. Daarom werken we met groepsdynamisch onderwijs doorlopend aan een fijne sfeer en goed werkklimaat.

Je bent welkom

We hebben oog voor elkaar en iedereen is welkom, ongeacht afkomst of achtergrond. Op de Syl komen christelijk en openbaar onderwijs samen. Verschillen tussen kinderen waarderen we en zien we als kansen. Met ons levensbeschouwelijk onderwijs geven we kinderen een brede kijk op de wereld mee.

Zorg voor elkaar

Op de Syl staan groepsprocessen centraal. Hoe gaan we prettig met elkaar om? Hoe lossen we een ruzie op? En: hoe worden we een nog fijnere groep? Hiervoor maken we gebruik van groepsdynamisch onderwijs. Over conflicthantering, de sociokring, het sociobord, tafelgroepen en de OK-themometer. Hierover lees je meer op de pagina ‘Groepsdynamisch onderwijs’.

Doe wat je aanspreekt

Wanneer kinderen bezig zijn met een onderwerp dat ze interesseert is leren leuker en gemakkelijker. Daarom  werken wij themagericht. Ieder jaar hebben we een aantal thema’s die aansluiten bij onze leerlingen en waarbinnen zij zelf op onderzoek uitgaan. Vanuit deze thema’s geven we ook de wereld oriënterende vakken zoals aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en techniek.

Blijf in beweging

Kinderen bewegen graag. Dat komt mooi uit, want bewegen is goed voor je lijf en je hersenen. Op de Syl doen we, naast 2 keer in de week gymlessen, aan bewegend leren. Zo oefenen we de tafels door op het plein naar de goede getallen te springen en oefenen we de spellingsregels met een renspel. Dat is niet alleen leuk, maar zorgt er ook voor dat je de lesstof beter onthoudt.

Volg de gouden regels

Op ikc de Syl hebben we drie gouden regels:

  1. we gaan correct met elkaar om
  2. we gaan plezierig met elkaar om
  3. we leveren een bijdrage aan een goede sfeer in onze school en groep

Wanneer dat nodig is, herinneren we elkaar aan deze regels. Zo blijft onze school een plek waar iedereen zich prettig en veilig voelt.

Integraal Kindcentrum

Binnen ons ikc werken peuteropvang en basisschool nauw samen. We stemmen als één team onderwijs, opvang en ontwikkeling op elkaar af. Wij werken vanuit één pedagogische visie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier bij ons komen, dat doen we door te zorgen voor structuur, respect en eigen inbreng. Zo creëren we een leer- en leefomgeving waarin kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van kennis, ervaring en vaardigheden van het team, onze ouders en externe professionals. 

Onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt onderwijs en opvang in de regio Noordwest Fryslân aan kinderen van 0 tot 13 jaar. We hebben 16 verschillende locaties in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Afhankelijk van de locatie bieden we, naast onderwijs, kinderdagverblijf, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang.

Onze wortels liggen in de christelijke traditie maar iedereen is welkom op onze kindcentra. De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.

Dit zijn wij

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze koepel.

Contact

Wanneer u voor uw kind of kinderen peuteropvang of een basisschool zoekt nodigen we u van harte uit om op De Syl een kijkje te komen nemen. Graag gaan we met u in gesprek. Dat geeft u de kans te vertellen over uw kind en het geeft ons de kans u te vertellen over ons kindcentrum. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.