SWS De Syl

SWS De Syl bestaat sinds augustus 2014 en is ontstaan uit de samenwerking tussen cbs De Korenaar en obs De Oprel. We zijn een actieve en veilige school met betrokken ouders waar iedereen welkom is. De school heeft ongeveer 65 leerlingen. We zijn een relatief kleine school. Dit betekent dat er veel mogelijk is en dat alle leerkrachten alle kinderen kennen. We vinden het belangrijk dat de kinderen niet alleen in de klas leren maar ook buiten de klas aanbod krijgen en het kunnen ervaren. En ook van en met elkaar leren. Op onze school wordt dit schooljaar voor het eerst projectmatig gewerkt. Dit betekent dat kinderen leerstofaanbod krijgen gekoppeld aan een thema. We hebben op onze school groepsdynamisch onderwijs (GDO). Er word in de klassen onder andere gewerkt met een sociobord en sociokring. De groep als geheel staat centraal en iedere leerling heeft hier een belangrijke rol en taak in. 

Op onze school hebben we drie gouden regels:

We gaan correct met elkaar om

We gaan plezierig met elkaar om

We leveren een bijdrage aan een goede sfeer in onze school/groep

  Ons team

  Directeur - Gea Betten Koehoorn

  Leerkrachten groep 1/2/3 - Irene Regnerus en Jacoba Wijbenga
  Leerkrachten groep 4/5 - Sylvia Stoelinga en Doete Terpstra
  Leerkrachten groep 6/7 - Joukje Stork 
  Leerkrachten groep 8 - Ivar van der Horn 


  Naast leerkrachttaken hebben een aantal collega's ook coördinerende taken.
  Juf Irene: cultuurcoach
  Juf Sylvia: leescoördinator                                                                                                             Juf Juf Joukje: ICT coach en taalcoördinator

  De coördinatie van de zorg gebeurd door Grethilda Riemersma

  Op verzoek van de PABO’s, ROC Friesland College en ROC Friese Poort in Leeuwarden willen wij op onze school stagiaires en LIO-ers (leraren in opleiding) de kans geven om zich in de praktijk te bekwamen. Stagiaires blijven vaak voor een kortere tijd verbonden aan de school; LIO-ers voor een langere tijd, zij mogen een groep zelfstandig les geven. Bij alle stagiaires ligt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs bij de groepsleraar.