Tussen- en bovenschoolse opvang

Mocht uw kind in de middagpauze niet naar huis kunnen, dan biedt de school de gelegenheid tot overblijven. 
In het kort de regels van de TSO
• Kinderen nemen hun eigen lunch mee (brood, fruit, drinken).
• Het is niet toegestaan om snoep en chips mee te nemen.
• Er wordt gezamenlijk gegeten door alle kinderen en de begeleider(s).
• Na en voor het eten hebben de kinderen de gelegenheid om te spelen.
• De regels van goed gedrag van school gelden ook voor de TSO.

 

Peuterschool Jonge Syl

Jonge Syl
Net als de naam van de basisschool is ook de naam van de peuterschool veranderd. 'Jonge Syl' is in het leven geroepen. Een prachtige naam die aansluit bij SWS De Syl.
Het peuterlokaal is tevens gehuisvest in het gebouw van SWS De Syl.

Vanaf 7 januari 2020 heeft de Jonge Syl weer een peutergroep op dinsdagochtend en donderdagochtend.

Vanaf 1 januari 2020 wordt Peuteropvang aangeboden door Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân. Via het aanmeldformulier op deze website kunt u zich aanmelden voor de Peuteropvang of de BSO. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Stichting kinderopvang Noardwest Fryslân
Academiestraat 30
8801LJ  Franeker

Inspectierapporten

Hier vindt u de inspectierapporten Kinderopvang.
- Inspectie Kinderopvang