De Syl – een stevige basis

Op de basisschool van ikc de Syl combineren we de voordelen van een kleine school met de activiteiten en kennis die je op een grotere school verwacht. Daardoor is de sfeer op ikc de Syl vertrouwd, maar beschikken we bijvoorbeeld wel over een orthotheek, documentatiecentrum, bibliotheek, een sporthal en goede ICT-voorzieningen. 
Door de samenwerking binnen CBO Noardwest Fryslân hebben we een solide structuur voor leerlingen die specifieke zorg nodig hebben.

Een actieve school

Onze school heeft een enthousiast team en betrokken ouders. Daardoor kunnen we veel ondernemen – bijvoorbeeld bij themagerichte lessen en bij vieringen. Dat we een actieve school zijn uit zich ook in vernieuwingen en in een extra aanbod van activiteiten zoals muzieklessen en een schoolband. Ook zijn we recent begonnen met een digibord-keuzebord bij de kleuters en voerden we een nieuwe leesmethode en een nieuwe leerlijn voor wereldoriëntatie in. 

Een veilige en gezellig school

De Syl kenmerkt zich door een saamhorige sfeer – er is tijd en aandacht voor iedere leerling, alle leerkrachten kennen alle leerlingen en de lijntjes zijn kort. We voelen ons met zijn allen verantwoordelijk voor onze leerlingen. Bij teamvergaderingen bepreken we leerlingen met het hele team. Daarbij kijken we niet alleen naar het resultaat, maar ook wat we kunnen doen zodat kinderen lekker in hun vel zitten.

Leren vanuit een thema

Op ikc de Syl werken we steeds vanuit een ander thema. Die thema's sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen - bijvoorbeeld middeleeuwen, bouwen of dieren. We geven zoveel mogelijk les vanuit het thema waar we op dat moment mee bezig zijn, en dagen kinderen uit om zelf op onderzoek te gaan. Dat is niet alleen leuker dan werken uit een boekje, het maakt ook dat leerlingen extra vaardigheden aanleren en dat de stof veel beter blijft hangen.

Peutergroep De jonge Syl

Op dinsdagochtend en donderdagochtend hebben we op onze school de peutergroep. Dat is fijn, want daardoor horen de peuters echt bij onze school en kunnen ze ook meedoen met allerlei activiteiten. Juf Ilse Maaike is de leidster voor deze groep. Wanneer u meer wilt weten over de peutergroep kunt u haar rechtsreeks bereiken op i.vanpalmhoven@cbo-nwf.nl.

Onderwijs op maat

We zetten ons er voor in dat ieder kind zo goed mogelijk onderwijs krijgt en dat een ieder zich geaccepteerd voelt – ook als je minder goed of juist extra goed bent in een vak. We richten de lessen zo in dat kinderen zoveel mogelijk succes ervaren.
Wanneer dat nodig is schakelen leerkrachten van gespecialiseerde collega’s of eventueel van externe deskundigen.

Betrokken ouders

Een fijne samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. Die samenwerking geven we vorm door onze identiteitscommissie, oudercommissie en ikc-raad. Maar belangrijker nog is dat we merken dat ouders elkaar kennen en betrokken zijn bij de school en bij elkaar. Dat zorgt voor een fijne sfeer waarin kinderen tot bloei kunnen komen.

Basisstof, hulpprogramma’s en verrijkingsstof

Op de Syl kunnen kinderen werken op hun eigen niveau. Naast de basisstof hebben we hulpprogramma’s voor kinderen die meer moeite hebben met een vak. Leerlingen die snel klaar zijn met hun werk krijgen verrijkingsstof. Binnen onze vereniging is er ook een Plusklas voor kinderen die baat hebben bij nog meer uitdaging.